DRAAIBOEK/TIME TABLE
Op deze pagina vind je het draaiboek van deze dag. Kijk goed hoe laat je ergens moet zijn.
Check regelmatig of er wijzigingen zijn!
On this page you can see the time table for this day. Look carefully at what time you have to be somewhere. Check for changes frequently!

Wat gaan we doen

Vandaag is waarschijnlijk de belangrijkste en zeker de zwaarste dag van het hele project. Generale repetitie en twee voorstellingen, allemaal op één dag! Dat wordt hard werken.
's Ochtends bij binnenkomst in De Naald gaan alle spelers in de kap & grime en in kostuums. Het orkest heeft soundchecks in de zaal. Na een korte briefing begint de technische doorloop en daarna spelen we de generale repetiite. Ondertussen zorgt de cateringgroep voor lunch.
Om 14:00 uur spelen we de eerste voorstelling voor de eersteklassers van onze school. 's Middags wordt er door de catering voor iedereen (120 mensen!!!) gekookt.
Na het eten bereiden we ons voor op de slotvoorstelling.
UIteraard is er een kleine afterparty na afloop.
Wel moet alles worden opgeruimd, ingeladen en schoongemaakt.

Wat are we going to do

Today is probably the most important ond for sure the heaviest day of the entire project. General rehearsals and two shows in onde day! That's a hard work.
In the morning, as soon as the cast enters, they go into Hair & Makeup and custumes. The orchestra is doing soound checks in the theatre hall. After a short briefing we have a technicla walkthrough and the general rehearsal. In the meanwhile the catering team is preparing lunch.
At 14:00 h, we'll perform the first show for the firts graders of the Floracollege. In the afternoon the catering team will prepare dinner for all 120 (!) people.
After early dinner, we prepare for the final show.
Of course there will be a small afterparty. But everything has to be cleaned up and loaded into the truck/


Draaiboek/Time Table